Visualiseringsövning

Lev lättare med mindre bitterhet

En visualisering/meditation.

Den här visualiseringen är hämtad från en av Louise Hays böcker (och hon har i sin tur delvis hämtat den från Emmet Fox, som var verksam i början av 1900-talet och samverkade med grundarna av AA - Alcoholics Anonymous).

Louise Hay rekommenderade att visualiseringen skulle användas varje dag under en hel månad, för att få ett lättare och mindre bittert liv. Det gör du helt som du själv vill.

Visualiseringen är fritt översatt och inläst av Anna "Skogscoachen" Billman.
(Du kommer även att få visualiseringen utskriven, om du föredrar det formatet)